MOJA TRŽNICA

  • MOJA TRŽNICA
  • marketing

_Pregled in analiza trga in obstoječih marketinških aktivnosti
_Vzpostavitev in strategija objav na Facebooku in Instagramu